بازتاب حکمت در شعر شاعران نامدار فارسی (فردوسی، ناصرخسرو و خیام)

پایان نامه حكمت در آثار شعر فارسی,پایان نامه حکت ديوان ناصرخسرو,پایان نامه حکمت در رباعيّات خيام,پایان نامه حکمت شاهنامه فردوسي,حكيم و حکتم در شعر فراسی,علم اخلاق در آثار شعرای ایران,فلسفه و منطق در شعر فارسی
دانلود فایل بازتاب حکمت در شعر شاعران نامدار فارسی (فردوسی، ناصرخسرو و خیام)

دانلود فایل

چكيده:بشر پيوسته كوشيده است تا با اتّكا به خرد خود به اسرار هستي پي ببرد و يكي از راه‌هاي پي بردن به اين اسرار روي آوردن به حكمت است. اصطلاح حكمت به معناي بسيار متنوعي در طول تاريخ به كار رفته است. به نظر مي‌رسد كه هر فرهنگي تصور آرماني خود را از حكمت دارد و آن را در متون حكمي، شفاهي يا مكتوب ثبت كرده است. روشن است كه حكمت مستلزم گونه‌اي دانش است، به هر شيوه‌اي كه مي‌خواهد كسب شده باشد. دانش حكمي به رغم كلي‌نگري‌اش دانشي سطحي نيست، بلكه دانشي ژرف و به مرور زمان پخته شده است. شخص حكيم در مرز يك دانش خاص متوقف نشده و از دانش‌هاي مختلف بهره‌هاي خود را گرفته و سرانجام حكمت اعتبارش به تحقق آن در كسي است كه آن را دارد. در ميان شاعران ادب پارسي جلوه‌هاي مختلف حكمت را بيش از ساير اديبان پارسي و به شكل كامل آن مي‌توان در شاهنامه‌ي فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام مشاهده نمود، براي مثال در اشعار اين سه شاعر نامي جلوه‌هاي مختلف حكمت چون: علم اخلاق، فلسفه و منطق، طب، موسيقي، جبر و اختيار، قضا و قدر، حساب و هندسه، نجوم و… به فراواني ديده مي‌شود كه البتّه بسامد آنها در ديوان‌هاي اين سه شاعر بزرگ متفاوت است. به نظر مي‌رسد ستايش خداوند و بعد از آن خرد به عنوان اوّلين آفريده از طرف فردوسي و ناصرخسرو مورد توجّه بوده و خيّام در رباعيّاتش كمتر به اين مقوله پرداخته است و در زمينه جبر و اختيار و قضا و قدر مي‌توان گفت كه نگاه فردوسي مابين نگاه ناصرخسرو و خيّام است يعني به موضوع امر بين‌الامرين معتقد بوده است و ناصرخسرو بيشتر به اختيار تمايل و خيّام گرايش به جبر داشته‌است. در اين پژوهش كوشيده شده است تا شيوه‌هاي مختلف نمود حكمت در شاهنامه فردوسي و ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام بيان شود تا از اين رهگذر بدانيم چرا اين سه شاعر بزرگ را حكيم ناميده‌اند.فهرست مطالب:چکیدهفصل اوّل: كلّيّات تحقيق1-1- مقدّمه1-2- بيان مسأله1-3- پرسش تحقيقاتي1-4- اهداف تحقيق1-5- ضرورت و اهميّت تحقيق1-6- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهشفصل دوم: مرور مطالعاتي2-1- مباني نظري2-2- پژوهش‌هاي گذشتهفصل سوم: روش تحقيق3-1- روش تحقيق3-2- جامعه پژوهش3-3- شيوه و ابزار جمع‌آوري اطلاعاتفصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها4-1- مقدّمه4-2- بخش اوّل: اوضاع سياسي و اجتماعي عصر فردوسي، ناصرخسرو و خيّام و شرح احوال و سبك و سياق آنها4-3- بخش دوم نگاهي به كاربرد واژه‌هاي حكمت، فلسفه، حكيم و فيلسوف در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-4- بخش سوم: ستايش خداوند (يزدان) در انديشه و شعر فردوسي، ناصرخسرو و خيّام4-5- بخش چهارم: اخلاق و پند و اندرز و عبرت و حكمت در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-5-1- خرد و خرورزي در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-5-2- بي‌اعتباري روزگار و اغتنام فرصت در شاهنامه، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-5-3- اخلاق در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-5-4- دادگري و عدالت د رشاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-5-5- قضا و قدر و جبر و اختيار در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6- بخش پنجم: بازتاب علوم رايج زمان در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6-1- فلسفه و كلام در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6-2- موسيقي در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6-3- شطرنج در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6-4- طب در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو 4-6-5- نجوم در شاهنامه فردوسي، ديوان ناصرخسرو و رباعيّات خيّام4-6-6- توانايي ناصرخسرو بر علوم مختلف از زبان خودش4-6-7- تسلّط ناصرخسرو بر اديان مختلف از زبان خودش4-6-8- تسلّط ناصرخسرو و خيّام بر افسانه‌ها و داستان‌هاي اساطيري آرياييان4-6-9- علم منطق و حساب و هندسه در شاهنامه فردوسي و ديوان ناصرخسرو4-6-10- ناصرخسرو و مذهب اسماعيليه4-6-11- نظر بزرگان علم در مورد جايگاه خيّام در علم جبر و حساب و هندسهفصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها5-1- نتيجه‌گيري5-2- پيشنهادها و توصيه‌ها5-3- محدوديّت‌هامنابع و مآخذچکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه حكمت در آثار شعر فارسی حكيم و حکتم در شعر فراسی پایان نامه حکمت شاهنامه فردوسي پایان نامه حکت ديوان ناصرخسرو پایان نامه حکمت در رباعيّات خيام علم اخلاق در آثار شعرای ایران فلسفه و منطق در شعر فارسی

تجربیات مدون ارتقای شغلی دبیر ادبیات

پیشنهادات و راهکارهای آموزش ادبیات,تجربیات مدون دبیر ادبیات,تجربیات مدون دبیر فارسی,تجربیات مدون در آموزش ادبیات,تجربیات مدون در تدریس ادبیات,چالش های تدریس ادبیات,طرح ارتقا شغلی دبیر فارسی,مشکلات آموزش ادبیات,نمونه ارتقا شغلی دبیر ادبیات دانلود فایل تجربیات مدون ارتقای شغلی دبیر ادبیات…

جزوه ی مقاومت مصالح 1 (جلسه ی چهارم)

آموزش مفهومی,جزوه,جزوه مقاومت مصالح,جزوه مکانیک,جزوه ی مقاومت مصالح,حل مثال کلیدی,دانلود جزوه,دانلود جزوه مکانیک,مقاومت مصالح,نکات کنکوری,نکات مهم مقاومت مصالح دانلود فایل جزوه ی مقاومت مصالح 1 (جلسه ی چهارم) دانلود فایل توضیحات:مباحث این جزوه شامل تنش پیچشی در مقاطع دایره ای…

دوچرخه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

Catia,solidworks,پروژه CATIA,پروژه NX,پروژه PRO,پروژه SOLIDWORKS,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,دوچرخه در کتیا,سالیدورک دوچرخه,طراحی دوچرخه,طراحی سه بعدی دوچرخه دانلود فایل دوچرخه طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل توضیحات:دوچرخه طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در…

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ

بررسی بلوغ اجتماعی نوجوانان,بررسی بلوغ نوجوانان,بلوغ اجتماعی نوجوانان دختر,بلوغ نوجوانان دختر,پایان نامه بلوغ عوامل بلوغ دختران,تقویت عوامل مؤثر بلوغ دختران,عوامل بلوغ اجتماعی دختران,عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی دختران,عوامل مؤثر بلوغ دختران دانلود فایل بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در…

تحقيق عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران

انواع گردشگري,تاريخچه گردشگري و توريسم,تحقيق گردشگري و توريسم,جاذبه هاي گردشگري ايران,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,عوامل جذب گردشگران,عوامل جذب گردشگران به آثار تاریخی ایران,عوامل رشد گردشگري,كار تحقيقي گردشگري,گردشگری آثار تارخي ايران دانلود فایل تحقيق عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران…

پروژه اندازه گيري بهره وري

پایان نامه,پایان نامه بهره وري سازمان,پایان نامه مهندسی صنایع,پروژه افزایش بهره وری,پروژه اندازه گيري بهره وري,تحقیق ارزیابی بهره وري,تحقیق اندازه گيري بهره وري,دانلود مقاله سنجش بهره وري,روش های ارزیابی بهره وری,سنجش بهره وری در سازمان دانلود فایل پروژه اندازه گيري…

کودکان خیابانی و کودکان کار

تحقیق روانشناسی,تحقیق علوم تربیتی,تحقیق کودک کار و خیابانی,تحقیق کودکان خیابانی,تحقیق کودکان کار,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,کودکان خیابانی,کودکان کار,مقاله کودکان خیابانی,مقاله کودکان کار دانلود فایل کودکان خیابانی و کودکان کار دانلود فایل چکیده:پدیده کودکان خیابانی، یکی از مشکلات آسیب زای اجتماعی است که…

فایل اتوکد پلان های معماری و سازه ساختمان 5 طبقه با تمام جزئیات

اتوکد پلان معماری,اتوکد پلان معماری 5 طبقه,اتوکد پلان معماری و سازه,اتوکد پلان معماری و سازه ساختمان 5 طبقه,اتوکد ساختمان 5 طبقه,اتوکد ساختمان 5 طبقه قابل ویرایش,اتوکد کلیه پلان های معماری و سازه,پلان معماری,فایل اتوکد,نقشه های سازه دانلود فایل فایل اتوکد…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامین (واقع در استان تهران)

استان تهران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامین,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ورامین (واقع در استان…

فرمولها و آنالیزهای مکانیک خاک

آنالیزهای مکانیک خاک,دانلود فایل فرمولها و آنالیزهای مکانیک خاک,دانلود فایل فرمولهای مکانیک خاک,دانلود فرمولها و آنالیزهای مکانیک خاک,فرمولها و آنالیزهای مکانیک خاک,فرمولهای مکانیک خاک,مکانیک خاک دانلود فایل فرمولها و آنالیزهای مکانیک خاک دانلود فایل در این فولدر 17 فایل اکسل…

پروپوزال؛ اخلاق حرفه ای اسلامی و خشنودی شغلی کارکنان

اخلاق حرفه ای,اخلاق حرفه ای اسلامی,پروپوزال آماده مدیریت,پروپوزال اخلاق حرفه ای,پروپوزال خشنودی کارکنان,پروپوزال مدیریت,خشنودی شغلی,خشنودی شغلی کارکنان,دانلود پروپوزال دانلود فایل پروپوزال؛ اخلاق حرفه ای اسلامی و خشنودی شغلی کارکنان دانلود فایل این فایل یک پروپوزال در سطح کارشناسی ارشد می…

پایان نامه بررسی راهکارهای بهبود کسب و کار در شرکت های دانش بنیان

پایان نامه بررسی راهکارهای بهبود کسب و کار در شرکت های دانش بنیان رفتن به سایت اصلی چکیده در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان کمتر پژوهش کاربردی انجام شده است. از طرفی با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد…

پاورپوینت خط تولید قند کله

بررسی فرایند تولید کله قند,پاورپوینت فرایند تولید قند,تحقیق پیرامون تولید کله قند,تحقیق تولید قند کله,تولید قند کله,خط تولید قند,دانلود پاورپوینت تولید قند,دانلود تحقیق صنایع غذایی,روش تولید کله قند,روش تولید که قند,مراحل تولید کله قند دانلود فایل پاورپوینت خط تولید قند…

بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضایت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام

پروپوزال مدیریت,پروژه رضایت مندی کارکنان,تیپ شخصیتی و رضایت پرسنلی,تیپ های شخصیتی کارکنان,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه مدیریت,دانلود روش تحقیق,رضایت پرسنلی,رضایت شغلی,رضایت مندي شغلي بين كاركنان دانلود فایل بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضایت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام دانلود فایل…

بررسی رابطه بین مدیریت سود، سرمایه گذاری و تغییرات سود نقدی

پایان نامه حسابداری کارشناسی,پایان نامه حسابداری مالی,پروژه تغییرات سود نقدی,پروژه مدیریت سرمایه گذاری,پروژه مدیریت سود,حسابداری پروژه مالی,حسابداری کاردانی,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پروژه حسابداری دانلود فایل بررسی رابطه بین مدیریت سود، سرمایه گذاری و تغییرات سود نقدی دانلود فایل مقدمه:سرمایه گذاران…

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

ارزیابی استرس شغلی,ارزیابی استرس شغلی کارکنان,پرسشنامه استاندارد استرس,پرسشنامه استرس شغلی الیوت,پرسشنامه الیوت,سنجش استرس شغلی,مقیاس استرس شغلی,مقیاس میزان استرس شغلی دانلود فایل پرسشنامه استرس شغلی الیوت دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد استرس توسط آر. اس. الیوت در سال 1994 طراحی و ساخته…

پاورپوینت معماری بیزانس و صدر مسیحیت

بررسی معماری جهان,بررسی معماری کلیسا,پاورپوینت بررسی معماری جهان,پاورپوینت درس معماری جهان,پاورپوینت روم شرقی,پاورپوینت صدر مسیحیت,پاورپوینت معماری بیزانس,پاورپوینت معماری مسیحیت,تحلیل معماری کلیساها,دانلود پاورپوینت,معماری کلیسای سانتا مار دانلود فایل پاورپوینت معماری بیزانس و صدر مسیحیت دانلود فایل بخشی از متن:معماری روم شرقی یا بیزانس به…

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان کرمان)

استان کرمان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان…

بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان

بررسی عزت نفس,پایان نامه رضایت شغلی,پایان نامه عزت نفس مدیران,پایان نامه مدیریت,تاثیر عزت نفس مدیر,دانلود پایان نامه,رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان,رابطه عزت نفس و رضایت شغلی,رضایت کارکنان,عزت نفس مدیران,عوامل رضایت شغلی کارکنان دانلود فایل بررسی رابطه عزت…

گزارش کارآموزی برق، شبکه توزیع

پروژه کارآموزی انتقال و توزيع,پروژه کارآموزی برق,پروژه کارآموزی شبکه توزیع,پروژه کارآموزی مهندسی قدرت,دانلود کارآموزی برق,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی پست برق,کارآموزی سیستم توزیع برق,کارآموزی شرکت توزیع,گزارش کارآموزی دانلود فایل گزارش کارآموزی برق، شبکه توزیع دانلود فایل قسمتی از متن:مهمترين اشكالي كه در…

مجموعه تحقیق های الکترونیک

بانک تحقیق الکترونیک,پکیج تحقیق برق,پکیج مقالات الکترونیک,تحقی,تحقیق ترانزیستور اثرمیدانی,تحقیق مدارهای الکترونیک,دانلود پکیج تحقیق الکترونیک,دانلود مجموعه مقالات برق,مجمواه مقالات الکترونیک,مجموعه تحقیقات الکترونیک,مجموعه تحقیقات رشته برق دانلود فایل مجموعه تحقیق های الکترونیک دانلود فایل موضوع تحقیق ها:مدارهای الکترونیکترانزیستور اثرمیدانی نیمه‌رسانای اکسید فلزانواع…

پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان

پایان نامه بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويان رفتن به سایت اصلی بررسي رابطه بين سرمايه روانشناختي و بهزيستي روانشناختي با كيفيت زندگي در دانشجويانچكيدهپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي سرمایه روان‏شناختی…

تحقیق راه زندگي براي تمامي بشريت

پروژه زندگی راستین,تحقیق زندگی راستین,تحقیق زندگی عاشقانه,راه زندکی برای تمامي بشريت,راه زندگي در اسلام,راه زندگی عاشقانه در اسلام,سخنان والدين راستين,كانون خانواده,کانون اتحاد و صلح جهاني دانلود فایل تحقیق راه زندگي براي تمامي بشريت دانلود فایل بخشی از متن:ايده‌آل اصيل خدا…

پروژه طرحریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز

پروژه طرحریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز رفتن به سایت اصلی طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنا مه ریزی، طرح، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل موادی به نحوی که حداکثر کارایی…

پروژه کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی

پروژه کارآفرینی آب میوه به روش صنعتی,توجهی مالی تولید آب میوه,توجیه فنی تولید آب میوه,تولید آب میوه به روش صنعتی,طرح اقتصادی تولید آب میوه,طرح توجیهی تولید آب میوه,طرح تولید آب میوه به روش صنعتی,طرح مالی تولید آب میوه به روش…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *