عنوان: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک¬های داده‌کاوی

عنوان: مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک¬های داده‌کاوی

رفتن به سایت اصلی

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار،
مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت
رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش
مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به­سمت
تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه
اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده­ها
گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش­های معمول گزارش­گیری و روش­های
آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده­کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه
جهت تحلیل داده­ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

هدف از این تحقیق با
عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک­های داده‌کاوی»، بخش‌بندی
مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران
این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و
یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می­­باشد. داده‌های
خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده
است.

كلمات كليدي فارسي:

مدیریت دانش مشتری،
داده­کاوی، خوشه­بندی مشتریان، کشف دانش.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعريف مسئله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقيق.. 7

1-4- مراحل انجام تحقيق.. 8

1-5- محدوده تحقيق.. 9

1-6- اهداف تحقيق.. 9

1-7- ساختار پایان‌نامه. 10

فصل دوم. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مديريت دانش…. 14

2-2-1- دانش چيست؟. 15

2-2-2- هرم دانش…. 15

2-2-3- انواع دانش…. 16

2-2-3-1- دانش صريح.. 16

2-2-3-2- دانش ضمنی.. 16

2-2-4- مديريت دانش
چیست؟. 17

2-2-5- استراتژی‌های
مديريت دانش…. 18

2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان
به پنهان). 19

2-2-5- 2- استراتژی
برونی سازی (پنهان به آشکار). 19

2-2-5- 3- استراتژی
ترکیب­سازی (آشکار به آشکار). 20

2-2-5- 4- استراتژی
درونیسازی (آشکار به پنهان). 20

2-2-6-معایب عدم بهرهگیری
از دانش در سازمان. 20

2-2-7- اهداف مدیریت
دانش…. 21

2-2-8- مدل­های مديريت دانش…. 21

2-3- مديريت دانش مشتری.. 23

2-3-1- انواع دانش مشتری.. 24

2-3-2- مدل مدیریت دانش
مشتری.. 28

2-4- مديريت ارتباط
با مشتری.. 29

2-4-1- مديريت ارتباط
مشتريان در نظام بانکی.. 32

2-4-2- مدیریت ارتباط
با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33

2-5- مقايسه مفاهيم
CKM و KM و CRM.. 34

2-6- تاریخچه‌ای از
بانک و بانکداری.. 37

2-7-  سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري.. 38

2-7-1 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه. 38

2-7-2- دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه. 38

2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتريان به حساب‌هایشان. 38

2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتريان با تمامي عمليات بانكي.. 39

2-7-5- بانكداري الكترونيك… 39

2-8- داده‌کاوی.. 40

2-8-1- مقايسه روش‌های
آماری و داده‌کاوی.. 40

2-8-2- مفهوم داده‌کاوی.. 42

2-8-3- داده‌کاوی و
کشف دانش…. 44

2-8-4- فرايند داده‌کاوی.. 45

2-8-5- معرفی روش‌های
داده‌کاوی.. 51

2-8-5-1- دسته‌بندی.. 53

2-8-5-2- درخت تصمیم. 53

2-8-5-3- شبکه‌های عصبی.. 55

2-8-5-4- پیش بینی.. 56

2-8-5-5- خوشه‌بندی.. 56

2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی.. 57

2-8-5-5-2- معیارهای
ارزیابی در خوشه‌بندی.. 59

2-8-5-6- تحلیل انحراف… 60

2-8-5-7- قواعد وابستگی
(انجمنی). 61

2-8-5-8- تحلیل توالی.. 61

2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی.. 62

2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی.. 63

2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری.. 63

2-9- پیشینه تحقیق.. 65

2-9-1- کاربرد داده‌کاوی
در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری.. 66

2-9-2- کاربرد داده‌کاوی
در ارزیابی اعتبار مشتریان. 68

2-9-3- کاربرد داده‌کاوی
در زمینه کشف تقلب… 69

2-9-4- کاربرد داده‌کاوی
در تحلیل روی‌گردانی مشتری.. 69

2-10- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 74

فصل سوم. 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش پیشنهادی.. 77

3-2-1- چارچوب تحقیق.. 77

3-2-2- انتخاب متغیرها 79

3-2-3- آماده‌سازی و
پیش‌پردازش داده‌ها 80

3-2-3-1- نرمال سازی
داده‌ها 81

3-2-4- تعیین تعداد
بهینه خوشه‌ها 81

3-2-5- خوشه‌بندی.. 82

3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی.. 83

3-2-5-2- خوشه‌بندی
به روش K-Means. 84

3-2-5-1-1- مزایای استفاده
از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means. 85

3-2-5-1-2-  محدودیت‌های الگوریتم K-Means. 85

3-2-5-2- خوشه‌بندی
به روش WK-Means. 86

3-2-5-3- خوشه‌بندی
به روش A-H-Means. 87

3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها
به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 88

3-2-7- به‌کارگیری دانش
حاصل از خوشه‌بندی.. 90

3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات… 90

3-4- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 90

فصل چهارم. 92

4-1- مقدمه. 93

4-2- معرفی بانک مهر
اقتصاد. 93

4-3- موضوع و فعالیت
بانک… 94

4-4- محاسبات تحقیق.. 94

4-4-1- گام انتخاب و
جمع آوری متغیرهای ورودی.. 95

4-4-2- گام آماده‌سازی
و پیش‌پردازش داده‌ها 96

4-4-3-گام تعیین تعداد
بهینه خوشه‌ها 97

4-4-4- گام خوشه‌بندی
داده‌ها 97

4-4-4-1- خوشه‌بندی
به روش K-Means. 98

4-4-4-2- خوشه‌بندی
به روش WK-Means. 100

4-4-4-3- خوشه‌بندی
به روش A-H-Means. 100

4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها
به روش  مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش… 101

4-4-6-گام به‌کارگیری
دانش حاصل از خوشه‌بندی.. 102

4-5- نتایج تحقیق.. 104

4-6- جمع‌بندی مطالب
فصل.. 106

فصل پنجم. 107

5-1- مقدمه. 108

5-2- خلاصه تحقیق.. 108

5-3- نتیجه‌گیری.. 109

5-4- زمینه‌های پیشنهادی،
راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی.. 110

منابع و مآخذ. 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیلات دانش…. 19

جدول 2-2 مقایسه مفاهیم
مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری.. 35

جدول 2-3 مقایسه روش‌های
تحلیل آماری و داده‌کاوی.. 41

جدول 2-4 فعالیت‌های
مربوط به فازهای CRISP-DM و خروجی هر فعالیت… 50

جدول 2-5 نمونه داده‌های
مورد نیاز در یک مسئله مدل‌سازی به روش دسته‌بندی.. 54

جدول 2-6 معیارهای محاسبه
شباهت در خوشه‌بندی.. 59

جدول 2-7 معیارهای محاسبه
فاصله در خوشه‌بندی.. 60

جدول 2-8 پژوهش‌های
انجام‌گرفته در زمینه کاربرد داده‌کاوی در صنعت بانکداری.. 71

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1 نمونه ده‌تایی
از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد. 95

جدول 4-2 متغیرهای نرمال
شده 96

جدول 4-3 وزن نسبی متغیرهای
تحقیق.. 100

جدول 4-5 مقادیر مجموع
مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی.. 101

جدول 4-6 دسته‌بندی
مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه. 103

جدول 4-7 اطلاعات مربوط
به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means. 104

 

 

 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2-1 سلسله‌مراتب دانش…. 16

شکل 2-2 دانش صریح فقط
بخش کوچکی از دانش را تشکیل می‌دهد. 17

شکل 2-3 مدل مدیریت
دانش پروبست و رمهارد. 22

شکل 2-4 چارچوب خوشه
انگور جهت نوع شناسی دانش مشتری.. 26

شکل 2-5 مدل مدیریت
دانش مشتری.. 28

شکل 2-7 گام‌های فرایند
تولید دانش از پایگاه داده‌ها 44

شکل 2-8 متدولوژي فرآيند استاندارد ميان صنعتي داده‌کاوی (CRISP-DM). 47

شکل 2-9 دسته‌بندی کلی
عملکردهای داده‌کاوی.. 52

شکل 2-11 نیروهای رقابتی
پورتر. 64

شکل 3-1 چارچوب تحقیق.. 78

شکل 4-1 خوشه اول، الگوریتم
K-Means. 98

شکل 4-2 خوشه دوم، الگوریتم
K-Means. 98

شکل 4-3 خوشه سوم، الگوریتم
K-Means. 99

شکل 4-4 خوشه چهارم،
الگوریتم K-Means. 99

شکل 4-5 خوشه پنجم،
الگوریتم K-Means. 99

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر
دانش[1]
به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و يك دارايي مهم و راهبُردی برای سازمان
شناخته شد. از طرفی به دلیل
وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه
به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه­ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت
دانش مشتری[2]
مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش
مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی[3]
زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می­آورد.

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره­گیری از
فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه­های مختلف کسب­وکار به امری
گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری
فناوری­های روز دنیا در این صنعت می­تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن
ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره­گیری از بروزترین فناوری­ها مستثنا
نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری[4]، دستگاه­های خودپرداز، کارت­های اعتباری، پایانه­های خرید
الکترونیک و… از مصادیق این امر می­باشد.

ورود فناوری­های
جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم
عظیمی از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می­باشند،
معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج
گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های
ارزشمند موجود، تحلیل و بهره­گیری از آن­ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته
است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست
و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند.
بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام
مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد. این مسئله
گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی
خواهد بود.

دانش قابل توجهی
که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می­شود،
به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می­شود و کسب و بهره­برداری از آن به یک
مزیت رقابتی در سازمان­ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش مشتری
دربردارنده فرایندهایی­ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و
بهره­برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده­های
خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن­ها استخراج می­شود موجب ایجاد ارزش برای
سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های
داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های
سازمان، بهره­گیری می­شود.

1-2- تعريف مسئله

بااهمیت یافتن
مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب­وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و
مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

مديريت دانش، كسب دانش درست، براي افراد
مناسب، در زمان صحيح و مکان مناسب است، به گونه‌اي که آنان بتوانند براي دستيابي
به هدف‌هاي سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند.

در تعریفی دیگر مديريت دانش فرايند كشف،
كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان
مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طريق ايجاد پيوند مناسب بين منابع انساني،
فناوري اطلاعات و ايجاد ساختاری مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت مي‌پذيرد، تعریف شده است.

مدیریت ارتباط با
مشتری[5]
از جمله راهکارهایی است که در سال­های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار
به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به
ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان­ها بکار گرفته شده
است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشند
و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری
خواهیم بود.

مديريت ارتباط با مشتری در برگيرنده مجموعه­اي از فرايندهاست که سازمان­ها را قادر مي­سازد تا از استراتژي­هاي كسب­وكار در جهت ايجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتريان خاص پشتيباني نمايند [46].

در حقیقت
CRM يك فناوری پيشرفته در جهت دستيابي به قله­هاي اطلاعات مشتري است
[G] و شركت­ها از آن
به عنوان ابزاری در جهت افزايش رضايتمندي مشتري استفاده مي­كنند. مديريت ارتباط با مشتري
به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتريان
سازمان­ها به طور گسترده­اي مورد توجه قرار گرفته است
و ابزارهاي آن افزايش رضايت مشتري و وفاداري اوست. همچنين مديريت دانش
KM
همچون مديريت روابط با مشتري بر جمع
آوری منابعي تأكيد دارد كه از فعاليت­هاي تجاري در جهت رسيدن به توانايي رقابت‌پذیری حمايت مي­كند [37] براي بهبود روابط با مشتري، خدمات‌رسانی به
روشي كه مورد دلخواه اوست، ضروري است. از اين رو به
مديريت دانش مشتری احتياج است
[17].

امروزه حجم بالای پایگاه­های داده و
پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم­گیری
بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.

به طور ویژه بانک­ها سازمان­هایی هستند
که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان­ها اهمیت ویژه­ای
دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص
خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی­های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن­ها محقق خواهد
شد. تحلیل منابع باارزش داده­ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک­ها و مشتریان
بالقوه و… مقدمه­ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.

با ورود فناوری­های
جدید به سازمان­ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی
از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها
به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل
این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های
آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. داده‌کاوی
راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج
دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.

داده‌ها[6] کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا
آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات[7]
را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتيب،
تركيب و شبكه شدن دانش را
ايجاد مي­نمايد. دانش، اطلاعات
سازمان‌یافته، تحلیل یافته و یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی یا تشخیص می‌باشد.

داده‌کاوی ابزاری
بروز، قدرتمند و وسیع است که می­تواند جهت تحلیل حجم عظیم داده بکار گرفته شود. داده‌کاوی
به بهره­گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کشف الگوها و روابط
معتبری که تا کنون ناشناخته بوده‌اند اطلاق می‌شود. این ابزار با کاوش
در بین داده‌های موجود و استخراج الگوها و روابط موجود در پایگاه داده‌ها، موجب
تسهیل مطالعات و اتخاذ تصمیمات خواهد شد. همچنین به کمک امکانات موجود در این
ابزار می­توان حجم داده‌ها را کاهش داد و داده‌های اضافی را حذف نمود. استفاده از روش‌های
مختلف داده‌کاوی می­تواند جهت کشف دانش و الگوهای موجود در حجم عظیم داده‌ها (برای
مثال به طور خاص داده‌های جمعیت شناختی مشتریان بانک نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل،
تحصیلات، شغل و غیره، یا داده‌های مربوط به تراکنش­های مالی مشتریان و یا سرویس­های
ارائه شده توسط بانک) استفاده شود. این الگوها می­توانند از سوی مدیران جهت اتخاذ
تصمیمات مقتضی در ارتباط با مشتری، چگونگی برخورد با شرایط متفاوت کسب­وکار، ارائه
خدمات خاص و غیره بکار گرفته شود.

تعاريف متفاوتي از داده‌کاوی وجود دارد ولي تعريفي كه در اكثر مراجع به اشتراك ذكر شده عبارت است
از «استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌های بسيار بزرگ و پيچيده.» داده‌کاوی يك متدولوژي بسيار قوي و با پتانسيل بالا می‌باشد كه به سازمان‌ها كمك می‌کند كه بر مهم‌ترین
اطلاعات از مخزن داده‌های خود تمركز نمايند
[52].

[1] Knowledge

[2]  Customer Knowledge Management (CKM)

[3] Data
Mining

[4] Core Banking

[5] Customer Relationship
Management

[6] Data

[7] Information

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دیریت دانش Tمشتریان بانک T تکنیکT

تحقيق آشنايي با نانو كامپوزيت ها

انواع نانوکامپوزیت,تحقيق نانو شیمی,خواص نانوکامپوزیت ها,دانلود تحقيق,ساخت نانوکامپوزیتها,كار تحقيقي ناشیمی,كامپوزيت,مقدمه اي بر نانو كامپوزيت,نانو فناوری,نانو كامپوزيت,نانوکامپوزیت ها دانلود فایل تحقيق آشنايي با نانو كامپوزيت ها دانلود فایل مقدمه:سال 1959 سالی تاریخی برای علم و تکنولوژی است. در این سال فناوری…

جزوه زبان تخصصي و 1000نكته تربيت بدني (مجموعه تربیت بدنی)

جزوه زبان تخصصي و 1000نكته تربيت بدني (مجموعه تربیت بدنی) رفتن به سایت اصلی جزوه زبان تخصصي  و  1000نكته تربيت بدني (مجموعه تربیت بدنی)   توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی  ویژه کنکوریها skill There are many…

پروپوزال بررسی میزان طلاق عاطفی و پیامد‌های منفی روان‌شناختی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

پروپوزال بررسی میزان طلاق عاطفی و پیامد‌های منفی روان‌شناختی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل رفتن به سایت اصلی بیان مسئله:خانواده، نخستین و بنیادی‌ترین نظام نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازهای حیاتی و عاطفی انسان…

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران)

ارزیابی هوش هیجانی,پرسشنامه ارزیابی هوش هی,پرسشنامه ارزیابی هوش هیجانی,پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی,پرسشنامه شوت و همکاران,پرسشنامه هوش هیجانی,دانلود پرسشنامه هوش هیجانی,مقیاس سنجش هوش هیجانی,مقیاس هوش هیجانی,مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران دانلود فایل پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران) دانلود…

پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رفتن به سایت اصلی 1--بیان مسئلهبورس اوراق بهادار عمده ترين راه تجهيز و تخصيص بهينه سرمايه در کشور است و شناخت اين بازار و عناصر…

مقاله نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونيكی در بازرگانی خارجی ايران

بازرگانی الکترونیکی خارجی,تبدیل تجارت سنتی به الکترونیک,تجارت الکترونیکی بازار خارجی,تجارت الکترونیکی در صادرات,تجارت سنتی در بازار خارجی,گذر از تجارت سنتی به الكترونيكی,گذر از تجارت سنتی به تجارت الكترونيكی,مقاله تجارت سنتی و الکترونیکی,موا دانلود فایل مقاله نحوه گذر از روش تجارت…

بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري

بررسي موانع بهره گيري آموزشی,تکنولوژی فرايند تدريس,تکنولوژی فرایند يادگيري,فناوری فرايند تدريس,فناوری فرایند يادگيري,موانع استفاده از فناوری آموزشی,موانع تكنولوژي آموزشي,موانع فناوری آموزشي دانلود فایل بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري دانلود فایل بخشی از مقدمه:تکنولوژی…

تحقيق سند و اقسام آن

اصطلاح سند ثبتي,انواع سند,تحقیق رشته حقوق,تعاريف سند رسمي و عادي,تعريف و مفهوم سند,حقوق اسناد,دانلود تحقیق,سند,سند رسمي,سند عادي,قدرت اجرايي سند رسمي,قوانین حقوقی اسناد,کار تحقیقی حقوق دانلود فایل تحقيق سند و اقسام آن دانلود فایل مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284…

گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان شهید رجایی کرج

پروژه کارآموزی حسابداری,دانلود کارآموزی بیمارستان رجایی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,کار,کارآمورزی بیمارستان شهید رجایی,کارآموزی حسابداری بیمارستان,کارآموزی حسابداری بیمارستان رجایی,کارآموزی حسابداری بیمارستان کرج,گزارش کارآموزی حسابداری دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان شهید رجایی کرج دانلود فایل بخشی از متن:در بيمارستان رجايي و در…

پایان نامه تجارت الکترونیک

پایان نامه تجارت الکترونیک,پایان نامه فناوری اطلاعات,پایان نامه کارشناسی تجارت الکترونیک,پایان نامه کامل تجارت الکترونیک,پروژه تجارت الکترونیک,پروژه دانشگاهی تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود فایل پایان نامه تجارت الکترونیک دانلود فایل چکیده:تجارت الکترونیک را می توان…

نقش انقلاب اسلامی به رهبری امام خامنه ای در حرکت‌های ضد استکباری (بیداری اسلامی) در منطقه

انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی,انقلاب ایران و بیداری اسلامی,بیداری اسلام,تحقیق بیداری اسلامی,تحقیق نقش ایران در بیداری اسلامی,نقش امام خامنه در بیداری اسلامی,نقش ایران و حرکت‌ ضد استکباری,نقش خامنه ای در بیداری اسلامی,نقش رهبری و بیداری اسلامی دانلود فایل نقش انقلاب…

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل

پروژه تولید سیلندر ترمز اتومبیل,پروژه کارخانه,طرح توجیهی سیلندر ترمز اتومبیل,طرح تولید سیلندر ترمز اتومبیل,طرح کارخانه سیلندر ترمز اتومبیل,کارآفرینی تولید سیلندر ترمز اتومبیل,کارآفرینی سیلندر ترمز اتومبیل,کارآفرینی کارخانه سیلندر ترمز اتومبیل دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارخانه تولید کننده سیلندر ترمز اتومبیل دانلود…

تحقیق بیومس (زیست توده)

انواع بیومس,انواع زیست توده,بیومس چیست,پروژه بیومس,تحقیق biomass,تحقیق انرژی بیومس,تحقیق بیوماس,تحقیق زیست توده,تحقیق مواد زیستی,دانلود تحقیق بیومس دانلود فایل تحقیق بیومس (زیست توده) دانلود فایل چکیده:سوخت‌های گیاهی به دست آمده از پسماندهای جنگلی و محصولات کشاورزی جهان، به نوعی بزرگترین منبع…

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی همسران احمق

ترجمه داستان کوتاه انگلیسی همسران احمق رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:Long ago there was a man with two wives.One of them was young. She had long black hair. The other was old. Her hair was white. The man…

گزارش کارآموزی روستای هلالی نیشابور

بررسی جغرافیا روستای حلالی,تحقیق برنامه ریزی روستایی,تحقیق جغرافی انسانی,دانلود کارآموزی روستای هلالی نیشابور,دانلود گزارشکار کارآموزی,روستای هلالی نیشابور,کارآموزی روستای هلالی نیشابور,گزارش کارآموزی جغرافیا,گزارشکار کارآموزی روستای هلالی دانلود فایل گزارش کارآموزی روستای هلالی نیشابور دانلود فایل بخشی از متن:روستای هلالی از روستاهای…

کاملترین جزوه درس مکانیک خاک 2

آزمایش مکانیک خاک,آزمایشگاه مکانیک خاک,جزوه درس مکانیک خاک 2,جزوه درسی مکانیک خاک 2,جزوه کامل مکانیک خاک 2,جزوه مکانیک خاک 2,دانلود جزوه مکانیک خاک,دانلود مکانیک خاک,سوالات مکانیک خاک,کتاب مکانیک خاک,مکانیک خاک,مکانیک خاک جزوه دانلود فایل کاملترین جزوه درس مکانیک خاک 2…

پرسشنامه استاندارد سنجش بخشودگی بین فردی

پرسشنامه استاندارد سنجش بخشودگی بین فردی رفتن به سایت اصلی توضیحات: این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگی بین فردی و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و كنترل انتقام جویی،‌ كنترل رنجش، درك…

پاورپوینت بررسی انواع سنسورها

بررسی انواع سنسور,پاورپوینت سنسورها,دسته بندی سنسورها,سنسور تغییر مکان,سنسور های دما,سنسور های نوری,سنسورهای القائی,سنسورهای بدون تماس,سنسورهای خازنی,سنسورهای مغناطیسی,کاربرد سنسورها دانلود فایل پاورپوینت بررسی انواع سنسورها دانلود فایل بخشی از متن:المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت،…

مقاله ارائه الگویی برای پرورش و تربیت و آموزش مدیران جهادی باتاکید برطراحی ساختار نظام آموزشی

آموزش مدیران جهادی,ارائه الگوی جهادی پرورشی,ارائه الگوی جهادی در آموزش,الگوی مدیریت جهادی,ساختار جهادی در نظام آموزش,طراحی نظام آموزشی جهادی,فرهنگ جهادی,مدیریت جهادی,مدیریت جهادی در نظام آموزش,مقاله مدیریت جهادی دانلود فایل مقاله ارائه الگویی برای پرورش و تربیت و آموزش مدیران جهادی…

مجموعه 30 پلان پر كاربرد در متراژ هاي 50 به بالا

اتوکد پلان ساختمان,اتوکد پلانهای پر کاربرد ساختمان,اتوکد ساختمان,پلان های پر کاربرد,دانلود پلان ساختمان,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,دانلود نقشه ساختمان,مجموعه 30 پلان پر كاربرد در متراژ هاي 50 به بالا,مجموعه پلان ساختمان,نقشه,نقشه ساختمان دانلود فایل مجموعه 30 پلان پر كاربرد در متراژ…

استراتژی امواج رادیویی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان

RFID,استراتژی امواج رادیویی,استراتژی بهبود عملکرد سازمانی,استراتژی عملکرد سازمان,امواج RFID,امواج رادیویی,بهبود عملکرد سازمان,تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله مدیریت دانلود فایل استراتژی امواج رادیویی RFID به عنوان ابزاری موثر در بهبود عملکرد سازمان دانلود فایل  بخشی از چکیده: ظهور فناوری امواج رادیویی…

تحقیق و طرح درس تربیت بدنی 1

پروژه دروس عمومی,تحقیق تربیتی بدنی,تحقیق درس تربیت بدنی 1,تحقیق دروس عمومی,تربیت بدنی 1,دانلود پروژه,دانلود پروژه تربیتی بدنی,دانلود تحقیق,دانلود طرح درس,طرح درس تربیت بدنی 1 دانلود فایل تحقیق و طرح درس تربیت بدنی 1 دانلود فایل توضیحات:در این تحقیق یک طرح…

بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام

بررسی جایگاه تربیتی دختران,بررسی و تربیت دینی دختران,پایان نامه اصول تربیت دختران,پایان نامه تربیت اسلامی دختران,پایان نامه تربیت دینی,تربیت دختر در اسلام,تربیت دختر در دین اسلام دانلود فایل بررسی جایگاه تربیتی دختران در دین اسلام دانلود فایل چکیده:مساله در پژوهش…

ارائه دهنده خدمات اینترنت

ارائه دهنده خدمات اینترنت,تحقیق رشته کامپیوتر,خدمات اینترنتی,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود مقاله,دانلود مقاله کامپیوتر,مقاله ارائه اینترنت,مقاله ارائه خدمات اینترنت,مقاله خدمات اینترنتی دانلود فایل ارائه دهنده خدمات اینترنت دانلود فایل بخشی از مقدمه:یک ارائه دهنده سرویس اینترنت (به طور اختصار…

بررسی ضرورت و عوامل مؤثر در ايجاد مدیریت عمران

بررسی ضرورت و عوامل مؤثر در ايجاد مدیریت عمران رفتن به سایت اصلی بررسی ضرورت و عوامل مؤثر در ايجاد نظام يکپارچه مديريت و پايش توسعه و عمران   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: عمران معماری شهرسازی یکپارچگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *